RSS
Publicerad 2018-08-31

Den nya bruksorten - om Fengersfors framtid

Med anledning av att nuvarande ägare önskar överlåta fastigheten Fengersfors bruk har flera aktörer visat intresse för att ta ansvar för lösningar vad gäller ägande, drift och utveckling av platsen.

Representanter från Åmåls kommun, Västra Götalandsregionen och konstkooperativet Not Quite bjöd den 23 augusti in till en workshop för att diskutera framtiden på bruket.

Under workshopen presenterades kunskapsunderlag, grundläggande förutsättningar och det förarbete som gjorts hittills. Deltagarna, som bestod av både konstnärer och tjänstepersoner och motsvarande från ett antal organisationer, fick vara med och bidra med både idéer och kunskap. Från Fyrbodals kommunalförbund deltog kulturstrateg Ida Svanberg.

Not Quite har med stöd av Mötesplats Steneby sammanställt rapporten Den nya bruksorten, som visar på möjligheter och utmaningar för det fortsatta arbetet med platsen. En arbetsgrupp ska nu ta fram förslag till ett beslutsunderlag, med utgångspunkt från rapporten och inspelen under workshopen.

Läs rapporten på konstkooperativet Not Quites hemsida: www.notquite.selänk till annan webbplats

Förutom att vara en viktig samlingspunkt för konstnärer och företagare, är även Bruket i Fengersfors Dalslands tredje största besöksmål med ca 30 000 besökare per år.

Ida Svanberg, kulturstrateg

Foto (ovan): Not Quite

Not Quite har med stöd av Mötesplats Steneby sammanställt rapporten Den nya bruksorten, som visar på möjligheter och utmaningar för det fortsatta arbetet med platsen.

Not Quite har med stöd av Mötesplats Steneby sammanställt rapporten Den nya bruksorten, som visar på möjligheter och utmaningar för det fortsatta arbetet med platsen.

Senast ändrad: 2018-08-31 Uppdaterad av: Ida Svanberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776