RSS
Publicerad 2017-12-05

Dubbelspår till Oslo kapar restiderna

Med nytt dubbelspår skulle resan mellan Göteborg och Oslo gå på två och en halv timme. I dag tar det nästan fyra timmar, vilket gör det svårt för det klimatsmarta tåget att konkurrera med bil och buss.

Medverkande vid konferens om dubbelspår Göteborg-Oslo

Från vänster: Ulf Eriksson (C), 1:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, Siv Henriette Jacobsen (AP), Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune, Anette Solli (H), Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Magnus Persson, Göteborg-Oslo Sekretariatet.

Den 28 november hölls en järnvägskonferens i Stockholm om Göteborg-Oslo samarbetet och om framtidens gränsöverskridande satsningar för en bättre infrastruktur.

Utgångspunkten var hur ett modernt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skulle hjälpa länderna att nå sina klimatmål, underlätta pendling och öka utbytet med Sveriges största handelspartner Norge.

Målgruppen var kommunala, regionala och statliga beslutsfattare, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer. Totalt deltog cirka 60 personer från Norge och Sverige.

Även om sträckan Göteborg-Oslo nu omnämns i både den svenska och norska nationella transportplanen, så ligger ett framtida dubbelspår långt fram i tiden. Därför förordades att det gränsöverskridande samarbetet behöver intensifieras, och man behöver titta på en successiv utbyggnad och olika finansieringslösningar.

Bättre järnvägsförbindelser förbättrar gränsregionens kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och bidrar till hållbara transporter av gods och människor. För Fyrbodal innebär satsningar på sträckan Göteborg-Oslo också en större potential för gränsregionen, och alla möjligheter det för med sig för kommunerna och näringslivet i området.

Ulf Eriksson, 1:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, sammanfattade konferensen:

­- Göteborg-Oslo är inte bara en järnvägssatsning, utan en satsning på hur vi kan få människor och företag att fungera och utvecklas i våra regioner.

Siv Henriette Jacobsen, Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune, höll med, och menade:

- Tåget måste gå fortare än bilen i framtiden!

 

Thomas Boström

infrastrukturstrateg, Fyrbodals kommunalförbund

Senast ändrad: 2017-12-05 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776