RSS
Publicerad 2018-06-15

Fyrbodal ger starkt stöd för ny polisutbildning

Högskolan Väst har ansökt om att få anordna polisutbildning. Nyligen uttryckte Fyrbodals kommunalförbunds direktion återigen sitt starka stöd för en polisutbildning på Högskolan Väst.

Fyrbodals kommunalförbund har i en särskild skrivelse uttryckt ett starkt stöd för att en ny polisutbildning ska förläggas till Högskolan Väst. I skrivelsen betonar Fyrbodals kommunalförbund att regional utveckling är beroende av en stabil och väl fungerande samhällssektor.

”Vi ser dock med oro på de förutsättningar som Polismyndigheten nu har för att kunna utföra sina uppdrag. Vi har uppfattat att vårt område brottas med allvarliga problem vad gäller rekrytering och bemanning.” skriver kommunalförbundets direktion.

En polisutbildning i Fyrbodal kan få stor betydelse

Förbundets direktion har en positiv inställning till och vill framhålla betydelsen av en etablering av polisutbildning vid Högskolan Väst:

”Vi ser stora möjligheter till rekrytering av studenter till en sådan utbildning från våra kommuner. Dessutom erbjuder vårt geografiska område stora möjligheter att etablera intressanta arenor för en väl sammanhållen och professionell polisutbildning.”

Nära samverkank mellan högskola och kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund har en nära och väl utvecklad samverkan med Högskolan Väst, bland annat genom Kommunakademin Väst, som arbetar med frågor som kompetensförsörjning och forskning i samverkan med medlemskommunerna.

- Vi har goda förutsättningar att bidra till en hållbar polisutbildning i flera steg till exempel genom livslångt lärande och med flera specialiseringsnivåer, säger Högskolan Västs rektor Martin Hellström.

Vill bidra till samhällsutvecklingen

Martin Hellström betonar att en stark anledning till att högskolan vill bedriva polisutbildning är vikten av att bidra till samhällsutvecklingen.

- Vi har ett starkt engagemang i vår region och dess utveckling. Möjligheten att rekrytera poliser till vår region har stor betydelse för ett väl fungerande samhälle. Vi har med vår profil inom arbetsintegrerat lärande en stor fördel med vår täta samverkan med omvärlden, säger Martin Hellström.

Den 18 maj fick Högskolan Väst en inbjudan från Polismyndigheten att senast den 31 maj inkomma med en fördjupad ansökan att få genomföra polisprogrammet, efter det att en intresseanmälan skickats in tidigare i maj.

Bostadsgaranti och geografiskt läge framhålls
I ansökan beskrivs och analyseras högskolans förutsättningar enligt de anvisningar som lämnats av Polismyndigheten. Bland annat lyfts högskolans profil arbetsintegrerat lärande som en stark förutsättning att bedriva en framgångsrik polisutbildning, bostadsgarantin för samtliga studenter (Trollhättan är en av få städer i landet som garanterar bostad inom 30 dagar), högskolans långa erfarenhet av att bedriva distansutbildning samt högskolans geografiska läge med en mängd polisiära utmaningar (gränskommuner, glesbygd, segregation) som en ny polisutbildning kan bidra till att ta sig an.

Samverkan central
Kontakter och samråd med externa samarbetspartners är en betydande del i förberedelseprocessen. Samverkan med Trollhättans Stad och kommunerna i Fyrbodal är en avgörande faktor och här är mångåriga och väl upparbetade kanaler mycket värdefulla.

- Vi hoppas att Polismyndigheten får förtroende för vår starka samverkan med vår region, högskolans pedagogiska profil och våra värderingar kring mångfald, inkludering, demokratifrågor och ömsesidig samverkan. Det är i denna miljö polisutbildningen kommer att bedrivas, säger Martin Hellström.

Fakta polisutbildning

  • Polisutbildning bedrivs för närvarande vid tre lärosäten, Umeå Universitet, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet i Växjö.
  • I Umeå och Växjö bedrivs utbildningen även på distans.
  • Från och med januari 2019 kommer även Malmö universitet att bedriva polisutbildning.
  • Antalet utbildningsplatser har mer än fördubblats under senare år och kommer att utökas ytterligare. behovet är att anta 1000 polisstudenter per termin.
  • Polisprogrammet omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Under denna period förläggs en sex månader lång aspirantutbildning.
  • Ämnen som ingår i utbildningen är bland andra: juridik, beteendevetenskap, kriminologi, statsvetenskap, sociologi och omvårdnad. Polismyndigheten ansvarar för utbildningsmoment av specifik polisiär karaktär inom ramen för lärosätets polisprogram.

Senast ändrad: 2018-06-15 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776