RSS
Publicerad 2018-02-21

Fyrbodal står bakom nya tågstationer

Det delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal beslöt 15 februari att ställa sig bakom ett förslag om fyra nya tågstationer i Dalsland och en fortsatt utredning av en tunnelstation under NÄL.

Förslagen finns i Västtågsutredningen, som beställts av Västra Götalandsregionen (VGR). Den föreslår att komplettera målbilden för tågtrafiken i Västra Götaland (Målbild Tåg 2035) med fyra nya stationer i Dalsland: Brålanda, Frändefors, Dals Rostock och Bäckefors. Dessutom förslås vidare utredning av en tunnelstation under NÄL.

Västtågsutredningen har pågått sedan 2016, och har utrett möjligheterna att öppna nya tågstationer i Västra Götaland. Utredningen tar sin utgångspunkt i den motsvarande utredning som gjorts i Skåne och Småland, och som lett till ett 30-tal nya stationer, ökat tågresandet och till en positiv utveckling för många av orterna. Västtågsutredningen har identifierat ett 40-tal stationslägen, som efter vidare analys landat i 13 förslag – bl a stationerna i Dalsland. Dessutom föreslår utredningen att fortsätta utreda en tunnelstation under NÄL i Trollhättan. Även detta ställer sig DKR Fyrbodal bakom.

När det gäller stationer som inte finns med bland de 13 föreslagna så återfinns Upphärad i Trollhättans kommun. DKR Fyrbodal vill att VGR beaktar framtida möjliga trafikupplägg som kan innefatta att även Upphärad kan ha en tågstation i framtiden.

DKR Fyrbodal beslöt vid samma möte att ställa sig bakom förslaget på en ny zonstruktur för kollektivtrafiken. Förslaget ifrån Kollektivtrafiknämnden innebär att dagens zonstruktur med ca 70 zoner, ersätts med enbart tre zoner. Zon A omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Zon B omfattar kommunerna Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka. Zon C omfattar resterande kommuner i Västra Götalandsregionen - alltså hela Fyrbodalsområdet.

DKR Fyrbodal menar att zonindelningsförslaget innebär att biljettsystemet framöver kan bli mer begripligt, och innebär en förändring med att det är inte längre är hur långt man reser, som styr priset på resan. Förslaget kan också utgöra ett första steg till att Västra Götaland blir en zon. Förslaget med tre zoner innebär också att det finns tätortsbiljett i ToV (Trollhättan och Vänerborg), Uddevalla, Skövde och Borås, där det blir något billigare för resenärer som enbart reser i orternas tätorter (stadstrafiken).

DKR Fyrbodal menar också att hela resan måste beaktas, bl a de kommunbaserade produkter som finns idag – t ex närtrafik – och hur det fasar in i den framtida zonstrukturen.

Thomas Boström

infrastrukturhandläggare

Senast ändrad: 2018-02-21 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776