RSS
Publicerad 2018-06-13

Foto: Allan Karlsson, Västtrafik

Gratis busskort för unga i sommar

Samtidigt som skolungdomarna börjar gå på sommarlov så släpper regeringen den Nationella planen för infrastruktur för åren 2018–2029. En plan som varit ”på gång” men som drog ut på tiden ett halvår in i planperioden. I ett västsvenskt perspektiv finns nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsningar på flera vägsträckor och på sjöfart.

Ifrån Västra Götaland har det under våren framförts kritik emot att järnvägssträckan Göteborg – Borås inte fanns med i planförslaget. Sträckan har nu lyfts in och planen innefattar 3,8 miljarder kronor till ny stambana Göteborg–Borås. Det ska bli en del av nya stambanor för höghastighetståg som bättre ska knyta samman Stockholm och Göteborg respektive Malmö. En utbyggnad ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett kostnadseffektivt sätt.

Göteborg-Oslo

När det gäller stråket Göteborg – Oslo, som fanns med som brist i planförslaget, så har regeringen beslutat att Trafikverket bör göra bristanalys och fortsätta att utreda detta stråk. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att stråket är så pass utrett att det kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering 2022-2033. På trafiksäkerhetsområdet sker en nysatsning på Nollvisionen. Exempel på åtgärder är mötesseparering på det nationella vägnätet, trafiksäkerhetskameror och åtgärder för ökad och säker cykel. Läs mer om regeringens beslut och olika åtgärder i Västra Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gratis kollektivtrafik för unga i sommar

I sommar kommer det att vara fler ungdomar på bussar och tåg. Detta eftersom skolungdomar i Västra Götaland får resa gratis med kollektivtrafiken under sommarlovet. Det blev möjligt sedan regeringen beslutat införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor.

Satsningen innebär att skolungdomar som under vårterminen lämnar årskurserna 6–9 (grundskolan, grundsärskolan, specialskolan) eller år 1 och 2 i gymnasieskolan/ gymnasiesärskolan får gratis kollektivtrafik i Västra Götaland under somrarna 2018-2020. Det har tagits emot mycket positivt av ungdomarna, och många kommuner har haft bråda dagar med att se till att information och kort når ungdomarna.

Sommarlovsbiljetten laddas på ett Västtrafikkort och är giltig från 1 juni till 31 augusti 2018. Sommarlovsbiljetten är personlig och knuten till varje enskild elev. Biljetten är det så kallade Fritidskortet som gäller i hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Kortet gäller på alla typer av kollektivtrafik som buss, tåg, spårvagn och färja.

Text: Thomas Boström, infrastrukturstrateg

Senast ändrad: 2018-06-13 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776