RSS
Publicerad 2017-10-27

Hela Gröna Vägen sätter Fyrbodal i fokus

Arbetet med att ställa om fordonsflottorna och bygga ut ladd- och biogasinfrastrukturen i våra kommuner ger resultat. Det drar även event till vårt område och skapar en positiv uppmärksamhet.

Marie Dahlin, kommunalråd i Vänersborg, Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund, samt regeringens samordnare för ett Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson under lanseringen av Tjänstebilsutmaningen på villa Herne i Vänersborg.

I september valde regeringsinitiativet Fossilfritt Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att lansera en av sina klimatutmaningar, Tjänstebilsutmaningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, i Vänersborg. Bara någon vecka senare arrangerade vi ytterligare ett stort event kring miljöbilar i Uddevalla, denna gång i samarbete med EU-projektet Greatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och deras kampanj Kör Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyrbodal ett föredöme

Vårt arbete med att bli den första gränsregionen med en fossilfri fordonsflotta ses av många som ett föredöme. Särskilt nu när vi kan visa på resultat, att det nu finns publika laddpunkter i samtliga kommuner, att det blir fler biogastankställen och att antalet miljöfordon (el- hybrid och biogas) ökar stadigt.

Fokus på näringslivet

Samtliga Fyrbodals kommuner har inlett ett arbete med att ställa om sina fordonsflottor och förbättra infrastrukturen. Flera kommunala bolag är inne på samma linje och projektet kommer framöver att ha fortsatt fokus på att stötta bolag och företag som vill delta i omställningen. Känner du till ett företagarevent dit vi borde komma och berätta om vad företagen har att vinna på att satsa på fossiloberoende vill vi gärna att du hör av dig till i oss projektet.

Testa miljöfordon

Till sist vill vi påminna om att projektet har tillgång till fordon (elbil, biogasbil och elcykel) som kommuner, kommunala bolag och företag kan låna för att testa i sina respektive verksamheter.

Anmäl ditt intresse på projektets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller följ oss i sociala media (facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Filippa Bohlin

kommunikatör, Hela Gröna VägenSenast ändrad: 2017-10-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776