RSS
Publicerad 2018-09-24
Peter Carlsson, Sotenäs Symbioscenter, Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund, Bengt Gunnarsson, Smögenlax Aquaculture och Sofie Allert, vd Swedish Algae Factory

Peter Carlsson, Sotenäs Symbioscenter, Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund, Bengt Gunnarsson, Smögenlax Aquaculture och Sofie Allert, vd Swedish Algae Factory

Industriell symbios, vad gör vi med det som blir över?

I mitten av juni arrangerades en heldag på Smögen med inspirerande föreläsningar och samtal med syfte att ge inblick i hur näringsliv och samhällsutveckling kan ske genom symbiossamverkan.

Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund var konferencier under dagen, som hade som syfte att ge en ”injektion” av möjligheter och visa förebilder inom både industriell och social symbios, men också att stimulera till handling som är till gagn för utvecklingen, både på lokal, regional och nationell nivå.

Tre frågor om industriell och social symbios till Peter Carlsson, symbiosutvecklare på Sotenäs symbioscentrum.

Vad är industriell och social symbios?

Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. I en industriell symbios utbyter företag och organisationer material, energi eller vatten i syfte att skapa mervärde, minska kostnaderna och förbättra miljön. Enkelt förklarat blir den enes avfall eller restprodukt den andres råvara.

I en social symbios är fokus istället mänskliga resurser, dock innefattar det samverkan och effektiv resurshantering på samma sätt. Exempel på det kan vara att företag delar på olika tjänster eller att utbildningar genomförs inom områden där flera organisationer gemensamt har ett kompetensbehov.

Genom att arbeta tillsammans i symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda.

Varför arbetar Sotenäs kommun med denna fråga?

Sotenäs kommun, genom Sotenäs Symbioscentrum, arbetar med symbios för att det är ett arbetssätt som samtidigt ger ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. Arbetet leder till nya företag, nya och bibehållna arbetstillfällen samtidigt som det ger en minskad klimatpåverkan och ett renare hav.

Vad händer just nu på Sotenäs Symbioscentrum?

Just nu arbetar vi aktivt med både den industriella och den sociala symbiosen.

Industriellt driver vi en testbädd, Aqua Symbios, för landbaserat vattenbruk där ett antal företag, tillsammans med akademin, testar sina system i pilotskala inför storskalig kommersialisering. I Aqua Symbios finns i dag företag som arbetar med lax, alger och skaldjur.

En annan utmaning vi arbetar med för tillfället är plast i havet. Det flyter iland mycket skräp längst vår kust och det finns också en stor mängd uttjänta fiskeredskap som riskerar att hamna i havet om vi inte tar hand om dom på ett bra sätt. Dessutom plockar vi upp förlorade fiskeredskap från havet som annars ligger och spökfiskar under många år. För att möta denna utmaning startar kommunen nu upp en marin återvinningscentral där vi ska sortera materialen från strandstädning och fisket för att tillverka nya produkter. Genom detta arbete och smarta affärslösningar tror vi att vi kan generera inkomster som kan göra att vi kan lägga mer resurser på att hålla havet rent.

Men den sociala symbiosen arbetar vi kontinuerligt med att kartlägga dagens och morgondagens kompetensbehov och skapa utbildningar för att möta dessa. Dessutom arbetar vi i projekt med integrationsfrågan. Vi ser att de människor som har kommit till oss är en mycket viktigt framtida resurs här i kommunen, men för att det ska lyckas måste vi erbjuda rätt stöd.

För att allt detta ska lyckas samverkar vi med ett antal företag, organisationer och akademin. Högskolan Väst och Innovatum är två organisationer som är naturliga och viktiga samarbetspartner till oss på Symbioscentrum.

Morgan Ahlberg

kommunikationsansvarig

 

Senast ändrad: 2018-09-24 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776