RSS
Publicerad 2017-10-30

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

För att nå de ambitiösa klimatmålen har Västra Götaland dragit i gång kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fyrbodals kommunalförbund deltar i arbetet, bland annat genom att förbundets ordförande Martin Carling utsetts till att ingå i det klimatråd som bildats.

I Klimatrådetlänk till annan webbplats ingår representanter från såväl näringsliv, som ideella föreningar och offentliga organisationer. Rådet ska vara en samlande kraft och röst för Klimat 2030, synliggöra länets klimatarbete och föra upp viktiga frågor till nationell och internationell nivå.

– Inom Fyrbodals kommunalförbund bedriver vi ett spännande arbete bland annat kring fossilfria fordonsflottorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och biogas som vi kan bidra med kunskaper kring, säger kommunalförbundets ordförande, Martin Carling som är kommunalförbundets representant i Klimatrådet.

"Det gäller att våga"

Inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, kommer Västra Götaland peka ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit.

– Det gäller att våga lite grann och prova och testa och stimulera innovation. Vi behöver också samverka och lära av varandra. Det ser vi också i en större geografi, om vi tittar över gränsen till Norge, säger Martin Carling.

Tuffaste klimatmålen

Västra Götaland har ett av de tuffaste klimatmålen i Sverige, som i sin tur har ett av de tuffaste klimatmålen i världen. För att lyckas krävs samarbete på lokal och regional nivå och både inom det offentliga och näringslivet i regionen.

– Inte minst näringslivet har en viktigt roll för klimatfrågan och i att se de affärsmöjligheter som omställningen för med sig, till exempel inom teknikutveckling och möjligheter för de gröna näringarna, säger Martin Carling.

Senast ändrad: 2017-10-30 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776