RSS
Publicerad 2018-08-22

Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet

En ny rapport sätter fokus på kompetensmäklarens arbetssätt och lärdomar.

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt sig utav.

Rapporten är framtagen inom ramen för KOBRA, ett projekt inom Öresund-Kattegatt-Skagerak-programmet.

Ladda ner rapporten. (pdf, 4.9 MB)

Kontaktperson: Kent Javette

Senast ändrad: 2018-08-22 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776