RSS
Publicerad 2018-05-30
Helen Helleborn, Titti Andersson, Julia Sahlström och Helen Jansson.

Helen Helleborn, Titti Andersson, Julia Sahlström och Helen Jansson.

Komplett gäng på Antagning Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund välkomnar Julia Sahlström till tjänsten som handläggare. Julia kommer att arbeta på Antagning Fyrbodal tillsammans med Helen Helleborn och Helen Jansson.

Antagning Fyrbodals uppdrag är att på ett rättssäkert och likvärdigt sätt handlägga ansökningar till gymnasiet för sökande folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14 kommuner och göra antagning till samtliga skolor, kommunala och privata, i samma område. Antagning Fyrbodal bistår också med utbildningar, tar fram statistik och andra underlag etc.

Antagning Fyrbodals arbete med nästkommande års ansökan och antagning startar redan i september – då prepareras antagningssystemet Indra med nya inställningar, alla rutiner och anvisningar uppdateras och utbildningar för användare hålls.

I oktober är det dags att exportera elevuppgifter för alla som ska söka och gymnasieskolorna registrerar sitt planerade programutbud. Från mitten av december till början av februari kan de sökande göra sitt gymnasieval, de har också möjlighet att via sin studie- och yrkesvägledare justera sin ansökan under våren.

Under ett antagningsår hanteras cirka 10 000 val från drygt 3 000 sökande. I april görs en preliminär antagning där de sökande får ett förhandsbesked baserat på höstterminsbetyget.

Våren och sommaren är den mest intensiva perioden för Antagning Fyrbodal. Utöver ansökningar inom området handläggs bland annat ansökningar till skolor utanför Fyrbodal, yttranden och beslut om mottagande, flyttärenden, ansökningar om fri kvot och dispens från behörighetskravet i engelska.

När slutbetygen är satta är det bråda dagar för skolornas administratörer att exportera dem till Indra så att allt finns på plats inför den slutliga antagningen som görs strax innan midsommar. I år är det 27 juni som gäller - klockan 13.00 kan de sökande logga in i Indra och se sitt slutliga antagningsbesked.

Inom Fyrbodal brukar de allra flesta elever komma in på det första val de är behöriga till. Om de skulle stå som reserv till en utbildning har de chansen i reservantagningen som startar cirka en vecka in i augusti. Det är också då som det sista pusslet läggs kring de sökande som är obehöriga och ska beredas plats på något av introduktionsprogrammen (IM).

Antagning Fyrbodal håller stängt vecka 29-30, under denna period sker inget som påverkar antagningen – sökande som har frågor kring sin ansökan och antagning eller som vill göra ett sent omval inför reservantagningen hinner kontakta oss i vecka 31. På soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats finns också mycket information, till exempel en sida med svar på vanliga frågor under sommaren.

För kontakt med Antagning Fyrbodal, använd gärna antagning@fyrbodal.se .

Titti Andersson

Teamchef Välfärdsutveckling

Senast ändrad: 2018-05-30 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776