RSS
Publicerad 2017-10-26

Nationellt innovationsråd besöker Fyrbodal

Den 25 oktober hade det nationella innovationsrådet med statsminister Stefan Löfven i spetsen, sitt dialogmöte i Trollhättan. Syftet med mötet var att diskutera hur aktörer genom samverkan kan utveckla samhället genom innovation.

Statsminister Stefan Löfven talar på möte i Trollhättan.

Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst, inledde eftermiddagen med att berätta om samverkansplattformen Kommunakademin Väst som utvecklats mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Han betonade att plattformen möjliggör att fler innovationer och utvecklingsprojekt som driver utveckling i Västra Götaland kan komma till stånd.

Orden samverkan och snabbhet användes flitigt under dagen. Statsminister Stefan Löfvén sa att arbetet i Innovationsrådet är viktigt för att få in ny kunskap och nya idéer för att utveckla den nationella politiken.

"Det handlar om att skapa bra förutsättningar för innovation, stärka vår internationella konkurrenskraft och bli bättre på att tillsammans lösa samhällsutmaningarna" säger Stefan Löfven.

Statsministern pekade ut fem insatsområden inom både offentlig och privat sektor som ska prioriteras i det framtida innovationsarbetet. Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science och Uppkopplad industri och nya material.

"Insatsområdena stämmer väl överens med de prioriteringar vi arbetar med inom kommunalförbundet och Västra Götalandsregionen. Det pågår en rad projekt och verksamheter för att stötta utvecklingen av nya lösningar, processer och innovationer både inom socialtjänsten och det privata näringslivet" säger Anna Lärk Ståhlberg, tf beredningsansvarig för Samhällsutveckling.

Läs mer om regeringens fem samverkansprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2017-10-26 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776