RSS
Publicerad 2017-12-06

Nya teamchefer på Fyrbodals kommunalförbund

Två nya teamchefer har tillsatts på Fyrbodals kommunalförbund: Titti Andersson och Anna Lärk Ståhlberg.

Anna Lärk Ståhlberg och Titti Andersson

Anna Lärk Ståhlberg och Titti Andersson är nya teamchefer på Fyrbodals kommunalförbund.

Tillsättningarna är en del i en omorganisation av kommunalförbundet och båda rekryteringarna har skett internt. Från årsskiftet kommer det mesta av arbetet på kommunalförbundet att bedrivas inom två verksamhetsområden, ”Samhällsutveckling” och ”Välfärd”.

Välfärd

Ny teamledare för Välfärd är Titti Andersson. Hon har tidigare arbetat i privat och kommunal sektor med fokus på utredningar och kvalitetsutveckling samt projekt- och verksamhetsledning.

I den nya organisationen får hon ansvar för området Välfärd som omfattar verksamheter och projekt inom socialtjänst, hälsa/folkhälsa och till viss del utbildning.

Samhällsutveckling

Ny teamledare för Samhällsutveckling är Anna Lärk Ståhlberg. Hon har tidigare varit beredningsansvarig för Samhällsutvecklingsberedningen och arbetat med näringslivsutveckling och ansvarat för tillväxtmedlen.

I den nya organisationen får hon ansvar för samhällsutvecklingsområdet som omfattar verksamheter och projekt inom näringsliv, kultur, kompetensförsörjning och fysisk planering.

Omorganisation

Tillsättningarna är en del i en omorganisation av kommunalförbundet och båda rekryteringarna har skett internt. Tjänsterna tillträds 1 januari 2018, då även den nya organisationen träder i kraft.

Samtidigt ändras den politiska styrningen av förbundet. Bland annat upphör beredningarna den 1 januari 2018.

- Anledningen till dessa förändringar är att direktionen har uttryckt en vilja att få mer insyn och kontroll över förbundets hela verksamheten och att vi ska få en tydligare styrning av nya projekt och verksamheter till förbundet, säger Anneli Snobl, förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.

Senast ändrad: 2017-12-06 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776