RSS
Publicerad 2018-06-08

Ny rapport om barns våld mot föräldrar

Barn och unga som utövar våld och hot mot sina föräldrar och syskon är ett problem som förekommer, men som sällan uppmärksammas i Sverige. Det är ett osynligt område som är förenat med mycket skuld och skam. Socialtjänsten frågar sällan om denna form av våld i nära relationer och det saknas både kunskap och metoder för hur vi kan stödja föräldrarna.

Annika Theodorsson och Maria Klamas

Annika Theodorsson och Maria Klamas

FoU-Socialtjänst Fyrbodal släpper en ny rapport från en forskningscirkel på temat våld mot föräldrar som Maria Klamas, vetenskaplig ledare på Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Annika Theodorsson, lektor vid Högskolan Väst, har hållit i.

Utöver en genomgång av befintlig internationell forskning, en definition av vad barns och ungas våld i familjen är för något så beskrivs det stödtema som deltagarna i forskarcirkeln har arbetat fram. Stödtemat syftar till att komplettera befintliga föräldrastödsmodeller, där raka frågor kring barns våld ställs till alla föräldrar, inte bara till dem som man tror eller vet utsätts för våld och hot av sina barn och/eller ungdomar.

Ett tema som behövs

Stödtemat har varit ute på ”remissrunda” hos ett antal berörda föräldrar. En allmän övergripande reaktion från dessa föräldrar var att temat verkligen behövs. Flera påpekade vikten av att få konkreta och direkta frågor på om det förekommer våld från de barn som finns i hemmet. Det vill säga, att standardfrågorna om förekomst av våld i hemmet inte bara ska syfta på en vuxen person utan på ett tydligt sätt öppnar upp för att det kan vara ett barn som brukar våld. Föräldrarna menar också att socialtjänsten måste bli medveten om att problemet finns och att man behöver ställa konkreta frågor om det, samt bli bättre på att fånga upp signaler från föräldrar som lever med barn som brukar våld.

Viktigt undvika skuldbeläggning

Arbetet i forskarcirkeln har genomsyrats av en övertygelse om att samhället måste erbjuda stöd till dessa föräldrar utan att de blir skuldbelagda eller upplever att de har misslyckats med sitt föräldraskap. Men inte heller barnen får skuldbeläggas eller utpekas som förövare. Hela familjen, både det barn som brukar våld, dess eventuella syskon och föräldrarna är offer för våldet och våldet måste upphöra.

Efter att forskningscirkeln avslutades har Annika Theodorsson beviljats forskningsmedel för att genomföra en studie under år 2018, med syfte att undersöka socialarbetares professionella handlingsutrymme i det metodstyrda arbetet, med särskilt fokus på stödjande arbete med föräldrar vars barn brukar våld i familjen.

Här kan du ladda ner rapportenöppnas i nytt fönster (pdf, 479.9 kB).

Senast ändrad: 2018-06-08 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776