RSS
Publicerad 2017-10-26

Rätt tid för innovation

Sverige går för högtryck. Företagen ropar efter arbetskraft och tvingas enligt Företagarnas senaste mätning, tacka nej till order för att det är fullt i pipeline.

Det är med andra ord dags att börja rusta för nästa lågkonjunktur, som vi vet kommer. Vi vet bara inte när.

På YesBox i Gamlestaden, Göteborg, ges entreprenörer möjlighet att träffa flera aktörer samtidigt och kan få både råd inom olika områden som till exempel hur man startar företag och hur man löser finansiering. Foto: Anna Lärk Ståhlberg

Kommunernas näringslivsutvecklare har tillsammans med de företagsfrämjande aktörerna i Fyrbodal skapat projektet ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal”.

Projektet ska utveckla nya arbetssätt och verktyg för att ta tillvara på idéer och människor som kan och vill utveckla idéerna till innovationer och nya affärsmöjligheter för marknaden.

Idéer i byrån

Det är inte ovanligt att småföretagare har flera nya idéer i sina byrålådor. Där blir de ofta liggande. Enligt företagarna själva främst för att de saknar nödvändiga resurser, tid och kraft att själva utveckla dem.

Samtidigt saknas i Fyrbodal en struktur för hur myndigheter, företagsfrämjande aktörer och akademi, det vill säga innovationssystemet, ska samverka för att matcha idéerna med entreprenörsteam så att dessa kan utvecklas till innovationer och möjligheten att nå en marknad.

Projektets mål är att skapa en struktur för samverkan och utveckla en plattform där innovatörer möter entreprenörer, får tillgång till rätt stöd i rätt fas och därmed öka konkurrenskraften hos det befintliga näringslivet i Fyrbodal, bidra till nya hållbara företag och stimulera kompetensutvecklingen.

Två spår mot målet

Projektet jobbar på två fronter. En digital innovationsplattform där affärsidéer kan få en första validering och där rätt entreprenörsteam kan knytas till idén. Plattformen ska också kunna fungera som ”en-väg-in” till innovationssystemet.

Men internet kan aldrig helt ersätta det personliga mötet och den kreativa process som startar när människor samlas.

Genom intervjuer och studiebesök i andra regioner som liksom Fyrbodal brottas med frågan, tillförs nu viktig kunskap till projektets Superteam, där näringslivsutvecklare, företagsfrämjare, akademi och myndigheter samlas för att tillsammans utveckla Fyrbodals framtida innovationsplattform.

Christel Thuresson

Projektledare

Senast ändrad: 2017-10-26 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776