RSS
Publicerad 2018-05-29

Riskdagsutskott studerar yrkesfiske i Kosterhavet

Måndagen 28 maj var riksdagens miljö- och jordbruksutskott på besök i Fyrbodal, närmare bestämt i Kosterhavets nationalpark. Bland annat fick utskottets ledamöter lära sig mer om yrkesfisket i Bohuslän och träffa fiskare ombord på räktrålaren Kattskär.

Fyrbodals kommunalförbund arbetar med hållbar landsbygdsutveckling och har som mål att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion. I detta arbete samarbetar kommunalförbundet exempelvis med nätverket Fiskekommunerna.

Fiskekommunerna arbetar med påverkansarbete gentemot exempelvis riksdagens miljö- och jordbruksutskott, men även andra myndigheter som arbetar med fiskefrågor.

Tre frågor till nätverkets koordinator Krister Olsson:

Hur ser läget ut för yrkesfisket i Bohuslän?

- Det sker en viss investering och det finns en försiktig framtidstro i en bransch som i antal fiskebåtar har minskat under många, många år. Det senaste året har antal kilo som landats minskat något, men priset per kilo har ökat, vilket kompenserar för den minskade volymen.

- Det är de goda skaldjuren, främst kräfta och räka, som står för den absoluta majoriteten av inkomsterna från det Bohuslänska fisket.

Vad behöver förbättras?

- Arbetet behöver fortsätta när det gäller att utveckla selektiva redskap samt när det gäller märkning av svenskfångad fisk och andra åtgärder som berättar för kunden att svensk fisk håller hög kvalité.

- Fiskekommunerna arbetar vidare med att påverka förutsättningarna för yrkesfisket, vattenbruk och turismfiske bland annat genom remissvar och skrivelser utifrån kustkommunernas perspektiv. Vi påbörjar nu även ett arbete med att förmedla en positivare bild av yrkesfisket genom artiklar till olika medier.

Vad betyder det att riksdagens miljö- och jordbruksutskott besöker Bohuslän och träffar yrkesfiskare här?

- Det är mycket värdefullt att utskottet träffar yrkesfiskare, olika tjänstemän och forskare. Det är särskilt intressant att ledamöterna får en bild av hur ett mer än 100-årigt fiske i Kosterrännan får fortsätta inom ramen för den numera marina Nationalparken. Detta hållbara fiske har fiskare, tjänstemän och forskare tillsammans utformat regler för. Arbetet har pågått i cirka 15 år, och är ett bra exempel på en samförvaltning (Samförvaltning Norra Bohuslän) av ett fiskeområde.

Text & Bild: Morgan Ahlberg

Senast ändrad: 2018-05-29 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776