RSS
Publicerad 2018-03-27

Sätt ljus på natten på särskilt boende (säbo)

Den 13 mars samlades drygt 80 personer från Fyrbodalskommunerna för att tillsammans ta fram förslag på hur vi kan öka kvaliteten för personer som bor på särskilt boende (säbo).

Natten och nattarbete har inte alltid inkluderats i utvecklingen av den vård och omsorg som kommunerna ger till boende på säbo. SKL, har tagit fram en rekommendation om hur kommunerna kan arbeta med personernas behov, med personalen och ledningen samt med välfärdsteknik för att höja kvaliteten.

På bilden från mötet syns Kjell Thune och Marja-Lena Komulainen på SKL när de lägger till Fyrbodalskommunerna på sin Sverigekarta med kommuner som antagit rekommendationen. Sverigekartan blev grönare.

Tre hundra förslag dokumenterades. Dessa ska nu användas i det lokal utvecklingsarbetet. Förslagen berörde allt från schemaläggning till innovativa förslag om välfärdsteknik.

Läs mer på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-03-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776