RSS
Publicerad 2017-12-06

Socialtjänstens kunskapsstöd ska kartläggas

Hur ser socialtjänstens kunskapsstöd ut inför förändring, utveckling eller införande av nya regler och rutiner?

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund

Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund.

Var och hur söker kommunerna kunskap? Vilket kunskapsstöd finns och vilket saknas?

FoU-Socialtjänst Fyrbodal har tillsammans med kollegorna på Göteborgsregionen, GR, blivit utvalda att göra en kartläggning av detta i vinter. Resultatet ska presenteras i april för de nationella aktörerna inklusive Socialstyrelsen.

Socialdepartementet och andra berörda myndigheter vill utveckla kunskapsstödet för en jämlik och kunskapsbaserad verksamhet.

Maria Klamas, vetenskaplig ledare på Fyrbodals kommunalförbund, blir ansvarig för uppdraget.

- Vi är stolta över att få vara med och utveckla det nationella kunskapsstödet, säger Lis Palm, FoU-strateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Senast ändrad: 2017-12-06 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776