RSS
Publicerad 2018-05-04

"Utred sträckan Göteborg-Oslo så snart som möjligt"

Fyrbodals kommunalförbund vill att Trafikverket börjar utreda bättre förbindelser mellan Göteborg och Oslo så snart som möjligt.

En enig förbundsdirektion för Fyrbodals kommunalförbund ställde sig i dag positivt till att förbindelsen Göteborg-Oslo för första gången är en utpekad brist i förslaget till Nationell plan 2018–2029.

När planen väl är fastställd är nästa steg en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, då sträckan utreds ur ett bredare perspektiv. Fyrbodals kommunalförbunds direktion är enig i önskan att Trafikverket påbörjar en sådan studie så snart som möjligt.

- En ÅVS innebär att Trafikverket utreder tänkbara lösningar och föreslår eventuella infrastrukturåtgärder, säger Thomas Boström, infrastrukturstrateg, Fyrbodals kommunalförbund.

Att hitta hållbara transportlösningar för framtiden är viktigt för både godsflöden och människor på båda sidor av gränsen mellan Sverige och Norge.- En utbyggd infrastruktur är viktigt för att kunna flytta godstransporter på lastbil till effektivare och mer klimatvänliga alternativ men även för att underlätta pendling samt arbets- och semesterresor över gränsen, säger Martin Carling, ordförande, Fyrbodals kommunalförbund.

Även OECD påpekade nyligen i sin studie om megaregionen Västra Skandinavien att snabba förbindelser mellan Göteborg och Oslo är en av de viktigaste åtgärderna som behöver göras för att regionen Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo ska kunna knytas ihop och utvecklas starkare framöver.

Senast ändrad: 2018-05-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776