RSS
Publicerad 2017-12-06

Välbesökt seminarium om estetiken i våra kommuner

Varför kan man inte tala om estetik längre? Den frågan ställdes på ett välbesökt seminarium kring "Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling", den 14 november.

Anna-Lena Heydar och Mark Isitt

Anna-Lena Heydar, ordförande för Samhällsutvecklingsberedningen på Fyrbodals kommunalförbund, och Mark Isitt, arkitekturkritiker och dagens moderator, diskuterar på seminariet "Var f-n är estetiken?"

"Vi är duktiga på att lösa tekniska och säkerhetsmässiga aspekter. Men när det kommer till gestaltning verkar alla resignera. OK, lite konst ska vi väl ha, en-procentsregeln finns här och var, men ofta kommer konsten för sent och kan inte bli integrerad i bebyggelsen eller ingå i ett sammanhang. Lite grönt ska det väl också vara? Men hur? När utgår vi egentligen från platsen, sammanhangen, vår historia?"

Det och mycket mer diskuterades på årets seminariedag "Var f-n är estetiken?".

Arkitekturkritikern Mark Isitt var seminariumets moderator och han inledde dagen med att ställa frågan: "Finns det något som är objektivt vackert?"

Blandade svar

Inte helt oväntat fick han blandade svar från publiken som satt och kurade i salongen på Folkets hus i Trollhättan.

"De platser vi trivs att vistas i är de platser som skapats med eftertanke. Att det är dem som gör att vi bibehåller hälsan." 

Han fick medhåll från Anna-Lena Heydar, ordförande för Samhälls-utvecklingsberedningen på Fyrbodals kommunalförbund.

Offentliga rummen skapar känslor

Hon menar att de offentliga rummen i sig skapar känslor i oss. Och att ansvaret för det offentliga rummet ibland kan vara tungt.

"Medborgarperspektivet och estetiken väger oftast inte lika tungt som de kommersiella värdena."

Hennes förhoppning med dagen var att komma till en samsyn kring utvecklingen av våra gemensamma rum.

Ta del av en utförligare rapportöppnas i nytt fönster (pdf, 5.8 MB) från seminariet.

Senast ändrad: 2017-12-06 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776