RSS

Grafisk profil

Varför grafisk profil?

Den grafiska manualen är en hjälp för dig som jobbar i eller med Fyrbodals kommunalförbund. Ta dig ett par minuter och titta igenom den, här finns verktygen du behöver för att skapa tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden.

Vår grafiska profil symboliserar skog och vatten med hjälp av sin färg och form. Vi vill också gärna läsa in vårt uppdrag som är samarbete över gränserna.

För att minska risken för förvirring och i slutändan en oklar bild av Fyrbodals kommunalförbund finns några grundelement i vår visuella identitet. Det är vår logotyp med tillhörande designelement, vår färg och våra typsnitt. Genom att följa de grafiska riktlinjerna skapar vi en gemensam profil som är lätt att känna igen och som leder till en tydlig bild av varumärket.

Grafisk manualöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

För frågor kontakta informationsansvarig, Morgan Ahlberg

Senast ändrad: 2017-09-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776