RSS

Hälsokällan

Verksamhetsledare Hälsokällan
Anne-Sofie Skälegård
Telefon: 0522-44 08 51
Mobil: 0702-09 94 81
E-post: anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se

Verksamhetsledare Hälsokällan
Henrik Erlandsson
Telefon: 0522-44 08 52
Mobil: 0702-09 94 82
E-post: henrik@halsokallanfyrbodal.se
Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
Pernilla Forss
Telefon: 0522-44 08 33
Mobil: 0733-35 85 17
E-post: pernilla@halsokallanfyrbodal.se

Projektledare Hälsokällan
Mia Lindberg
Telefon: 0522 -440871
Mobil: 0706 -398829
E-post: mia.lindberg@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-05-23 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776