RSS

Samhällsutveckling

Teamchef Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seVerksamhetsledare Position Väst
Ann Palmnäs
Telefon:
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.seInfrastrukturstrateg
Thomas Boström
Telefon:0522-440858
Mobil:070-2296220
E-post: thomas.bostrom@fyrbodal.seProjektledare Framtidsentreprenörer
Christel Thuresson
Mobil: 0709-666246
E-post: christel.thuresson@fyrbodal.se

 

Senast ändrad: 2018-09-06 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776