RSS

Politik

Fyrbodals Kommunalförbund är en politiskt styrd organisation.

Direktionen

Direktionen är en grupp av sjutton politiker som fungerar som styrelse. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.

De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Arbetsutskottet

AU, arbetsutskottet har som uppgift att bereda ärenden till direktionen samt att inom ramen för beslutad delegation fatta egna beslut.

Styrgrupper

Tjänstemän

Kansliet består av tjänstemän som ansvarar för förbundets administration och sköter den löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

Senast ändrad: 2018-01-25 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776