RSS

Digital anslagstavla

Detta är den officiella anslagstavlan för Fyrbodals kommunalförbund. Här hittar du datum för förbundets direktionsmöten, justerade protokoll och andra tillkännagivanden.

Som invånare i en av kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har du möjlighet att överklaga beslut, om du anser att kommunalförbundet överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Handlingar inför direktionsmöten

Mötestider 2018

 

  • 2018-02-15
  • 2018-03-22
  • 2018-05-03
  • 2018-06-14
  • 2018-09-20
  • 2018-11-01
  • 2018-12-06


Protokoll Direktionen

Senast ändrad: 2018-05-07 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776