RSS
Tillväxtmedel

Vi beslutar om tillväxtmedel

Hållbar samhällsutveckling i Fyrbodal

Med rätt satsningar kommer Fyrbodalsområdet att fortsätta vara en viktig del i hela Västra Götalands utveckling. De resurser som finns i området är betydelsefulla för framtidens utveckling. För oss är det angeläget att vara ett område som kan erbjuda våra invånare och besökare ”Det goda livet” även i framtiden.


Detta vill Fyrbodal åstadkomma


Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
.
Genom att skapa starka förutsättningar och stödja satsningar på nya innovationer ska vi etablera oss som en framgångsrik region inom de ”nya näringarna”. Det är av stor vikt att stimulera till ett ökat entreprenörskap för alla grupper och åldrar och att utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer testas och omsätts till praktik.

Bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet.
Fyrbodal ska vara ett föredöme som när det gäller både stadsutveckling och integration. Vi vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Att aktivt utveckla mötesplatser samt arbeta för att vidga deltagandet ser vi som ett prioriterat arbete.

Göra gemensamma satsningar på besöksnäringen och utveckla det vi redan har.
Vi tror att det är en framgångssaga att förstärka arbetet kring mötesindustrin och evenemang.

Affärsdriven miljöutveckling
Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och kommuner som skapar både affärsutveckling och miljöförbättringar.

Kvaliteten i skolan är av central betydelse för Fyrbodals utveckling
För att möta dagens och framtida kompetensförsörjningsbehov behöver utbildningsanordnarna samverka och arbeta nära arbetsgivarna.

Utveckla infrastrukturen
För att driva utvecklingen framåt krävs ytterligare investeringar i vägar, järnvägar, sjöfart och bredband. Fyrbodal vill bygga en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet samt öka satsningarna på förnybara drivmedel.

För att genomföra dessa insatser tar vi hjälp av olika aktörer och organisationer vars tjänster vi upphandlar eller ger projektmedel till. Vill du veta mer om vårt arbete med hållbar tillväxt inom regionen är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktpersoner:

Teamchef Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seProjekt- och Processledare - Utbildning
Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Kulturstrateg
Ida Svanberg
Telefon: 0522-44 08 34
E-post: ida.svanberg@fyrbodal.se

Blanketter

 

Projektansökan (word, 2.8 MB)

Ansökan om förstudiemedel
öppnas i nytt fönster
(word, 340 kB)

Anvisningar för utbetalning av tillxäxtmedelöppnas i nytt fönster (word, 340 kB)

Rekvisitionsblankettöppnas i nytt fönster (excel, 47.1 kB)

Projektrapport 2014-2020öppnas i nytt fönster (word, 320.6 kB)

Återrapportering Indikatoreröppnas i nytt fönster (excel, 18.8 kB)


Tillväxtmedel

Vill du driva projekt eller har frågor om projekt som finansieras av tillväxtmedel? Kontakta våra handläggare för mer information:

Näringsliv
Anna Lärk Ståhlberg

Telefon: 0522-44 08 65

Mobil: 0733-35 85 34

E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Kultur
Ida Svanberg

Telefon: 0522-44 08 34

E-post: ida.svanberg@fyrbodal.se

Affärsdriven miljöutveckling
Karin Stenlund
Telefon: 0522-44 08 68
Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se

Kompetensförsörjning
Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se

Rapporter
Sammanställning av tillväxtmedel 2016. (pdf, 878.6 kB)


Beslutade tillväxtmedel 2018

Senast ändrad: 2018-04-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776